Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Znajdź najlepszy produkt do swojej aplikacji

My Endress+Hauser

Możesz wybrać i dopasować najlepszy produkt do swojej aplikacji online. Wprowadź odpowiednie parametry, np.: przepływ, ciśnienie, poziom, temperaturę i otrzymaj informacje o rekomendowanych urządzeniach. Następnie możesz je porównać ze sobą, aby móc podjąć najlepszą decyzję. Po wykonaniu tych czynności rozpocznij konfigurowanie swojego produktu. Rysunki 2D i modele 3D są dostępne w popularnych formatach danych CAD.

Korzyści

  • Zalecenia opierają się na konkretnych wymaganiach pomiarowych

  • Niezawodność i precyzja doboru

Z łatwością możesz...

  1. Znaleźć najlepszy produkt dla swojej aplikacji