Grupa Endress+Hauser

Twój niezawodny partner w automatyzacji procesów technologicznych

Endress+Hauser to światowy lider w obszarze aparatury pomiarowej, usług i rozwiązań automatyki przemysłowej. Produkujemy układy do pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury, analizy cieczy i gazów oraz rejestracji danych. Optymalizujemy procesy produkcyjne pod kątem wzrostu wydajności, bezpieczeństwa i redukcji wpływu na środowisko. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu tworzymy przyrządy pomiarowe dedykowane do potrzeb przemysłu chemicznego, spożywczego, farmacji, biotechnologii, energetyki, metalurgii, papiernictwa, górnictwa i przetwórstwa kruszyw, gazu i ropy naftowej oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Korzyści

  • Nasze przychody netto wynoszą 2,4 mld euro – solidny partner

  • Zatrudniamy ponad 13.900 pracowników na całym świecie – ceniony pracodawca

  • Zaangażowanie kapitału własnego 71% – wysoka stabilność finansowa

  • Roczna wartość inwestycji ponad 160 milionów euro – orientacja na ciągły rozwój

  • 7.800 aktywnych patentów i wniosków patentowych – innowacja i kreatywność