Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Grupa Endress+Hauser

Twój niezawodny partner w automatyzacji procesów technologicznych

Endress+Hauser to światowy lider w obszarze aparatury pomiarowej, usług i rozwiązań automatyki przemysłowej. Produkujemy układy do pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury, analizy cieczy i gazów oraz rejestracji danych. Optymalizujemy procesy produkcyjne pod kątem wzrostu wydajności, bezpieczeństwa i redukcji wpływu na środowisko. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu tworzymy przyrządy pomiarowe dedykowane do potrzeb przemysłu chemicznego, spożywczego, farmacji, biotechnologii, energetyki, metalurgii, papiernictwa, górnictwa i przetwórstwa kruszyw, gazu i ropy naftowej oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Korzyści

  • Nasze przychody netto wynoszą 2,6 mld euro – solidny partner

  • Zatrudniamy ponad 14.300 pracowników na całym świecie – ceniony pracodawca

  • Zaangażowanie kapitału własnego 76% – wysoka stabilność finansowa

  • Roczna wartość inwestycji ponad 230 milionów euro – orientacja na ciągły rozwój

  • 8000 aktywnych patentów i wniosków patentowych – innowacja i kreatywność