The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Obliczenia cieplne o wysokiej dokładności – EngyCal RH33 i RS33

Liczniki ciepła dla pary i cieczy. 70% wszystkich paliw kopalnych jest wykorzystywanych w przemyśle do produkcji ciepła i chłodu.

Połączenie w jednym urządzeniu licznika ciepła i chłodu pozwala na przejrzyste opomiarowanie oraz monitorowanie energochłonnych etapów procesu i produkcji ciepła/ chłodu. Licznik ciepła EngyCal RH33 został zaprojektowany do zastosowania w cieplnych pomiarach rozliczeniowych, gdzie jako nośnik energii wykorzystywane są woda, mieszanina woda/glikol lub oleje termalne. EngyCal RH33 w oparciu o pomiar przepływu oraz bardzo dokładne pomiary różnicy temperatur oblicza entalpię, energię (strumień ciepła), gęstość i przepływ masy. Dzięki dokładnemu pomiarowi różnicy temperatur EngyCal RH33 doskonale sprawdza się w układach chłodniczych.

Funkcjonalność elektronicznego parowania czujników temperatury gwarantuje najwyższą dokładność oraz łatwą wymianę czujnika temperatury, dzięki temu nie potrzeba dłużej stosować parowanych czujników temperatury w celu dokładnych obliczeń ciepła różnicowego.
Obliczenia wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 1434 oraz standardem IAPWS-IF97. Jako opcja istnieje możliwość zamówienia licznika RH33 i czujników temperatury TR10 z dopuszczeniem MID oraz certyfikatem kalibracji. Wszystkie liczniki jak również wartości pomiarowe rejestrowane są w nieulotnej pamięci wewnętrznej i rejestrze co umożliwia w przejrzysty sposób wykonanie szczegółowych analiz.

Dla zastosowań w pomiarach pary stworzony został licznik pary EngyCal RS33. W oparciu o pomiar przepływu, temperatury i/lub ciśnienia umożliwia obliczenia entalpii, energii (strumień ciepła), gęstości i przepływu masy. Obliczenia wykonywane są również zgodnie ze standardem IAPWS-IF97.

Zintegrowana kompensacja pomiaru przepływu z wykorzystaniem elementów spiętrzających (Przepływ dP) wg normy ISO 5167 pozwala uzyskać wysoką dokładność w aplikacjach wykorzystujących czujnik różnicy ciśnień do pomiaru przepływu.

Dostępność wielu interfejsów komunikacyjnych takich jak Ethernet, Modbus, M-Bus, Serwer OPC lub Web serwer pozwala na łatwą integrację wszystkich wartości z systemem nadrzędnym (SCADA).

Konstrukcja sprzętowa EngyCal pozwala na podłączenie różnych rodzajów przepływomierzy oraz bezpośrednie podłączenie termometrów przemysłowych z czujnikiem rezystancyjnym oraz czujników ciśnienia.

Wartości pomiarowe i obliczeniowe zapisywane są w bezpiecznym formacie uniemożliwiającym ingerencję z zewnątrz. Do pobierania i przeglądania danych pomiarowych w komfortowy sposób służy oprogramowanie Field Data Manager (FDM).

Oparte jest o bazę danych SQL co znacząco przyśpiesza pracę z dużą liczbą danych pomiarowych oraz umożliwia automatyczne tworzenie i eksportowanie raportów (z wartości pomiarowych i obliczeniowych, alarmów, zdarzeń i zmian konfiguracji). Dzięki funkcji importu tabel Excelowych możliwe jest porównywanie wartości docelowych z wartościami bieżącymi. Oprogramowanie wspiera architekturę typu klient-serwer oraz posiada rozbudowane możliwości zarządzania użytkownikami.

  • EngyCal RH33 i RS33 ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości