The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Endress+Hauser utrzymuje silną pozycję pomimo warunkach rynkowych

Wartość sprzedaży pozostała się na poziomie 2,1 mld EUR, ale Grupa odnotowała wysokie przychody

Wyniki Grupy Endress+Hauser za 2016 r. były dobre na tle całej branży. Podczas gdy wartość sprzedaży w walutach lokalnych rosła, Grupa odnotowała nieznaczny spadek skonsolidowanych przychodów nominowanych w Euro. Zyski utrzymują się na stabilnym poziomie, a liczba pracowników wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku. Szwajcarska firma specjalizująca się w systemach pomiarowych i rozwiązaniach z dziedziny automatyzacji nadal przeznacza znaczne środki na badania i rozwój nowych produktów i technologii

Zmienny kurs walut wpływa na wysokość skonsolidowanych przychodów

Wartość sprzedaży netto w 2016 r. spadła o 0,2 procenta do 2,139 mld EUR. „W zeszłym roku bardzo odczuliśmy wahania kursów walut”, powiedział dyrektor generalny Matthias Altendorf podczas corocznej konferencji prasowej zorganizowanej w Bazylei, w Szwajcarii. Wartość sprzedaży była o 50 mln EUR niższa z powodu różnic kursów. „Sprzedaż w walutach lokalnych wzrosła o 2,1 procenta”.

Endress+Hauser utrzymuje silną pozycję na tle całej branży

Wyniki Endress+Hauser były słabsze niż prognozy spółki. Matthias Altendorf podkreślił jednak, że „w porównaniu do innych spółek w branży Grupa utrzymała silną pozycję”. Podczas gdy w Europie wyniki Grupy były dobre, wartość sprzedaży w obu Amerykach spadła. W regionie Azji i Pacyfiku przychody utrzymywały się na stałym poziomie, natomiast w Afryce i na Bliskim Wschodzie odnotowano stabilny wzrost.

Utrzymanie rentowności pomimo spadku marż

Zysk operacyjny zmniejszył się o 14,2 procenta do 215,5 mln EUR, natomiast zysk netto spadł o 6,8 procenta do 153,5 mln EUR. Rentowność sprzedaży spadła o 0,7 pkt do 10,2%. „Nie udało nam się spełnić wyznaczonych celów finansowych, ale na tle branży uzyskaliśmy dobry wynik”, podkreślił Dyrektor Finansowy dr Luc Schultheiss. Zaangażowanie kapitałów własnych spadło nieznacznie o 0,8 punktu do 72,2% z powodu niekorzystnych stóp procentowych i wahań kursów walut.

Znaczne inwestycje, nieznaczne zwiększenie ilości personelu

Endress+Hauser w zeszłym roku zainwestował 148,8 mln EUR w nowe budynki, linie produkcyjne i urządzenia technologiczne. Poziom zatrudnienia w tym rodzinnym przedsiębiorstwie utrzymywał się na stałym poziomie. Wszyscy stażyści otrzymali ofertę zatrudnienia. Pod koniec 2016 r. liczba pracowników zatrudnionych w Endress+Hauser wynosiła 13 003, czyli o 51 więcej niż w roku poprzednim. Faktyczny wzrost był wyższy ze względu na sprzedaż spółki zależnej, zajmującej się wytwarzaniem urządzeń optycznych Analytik Jena, w wyniku czego ogólna ilość pracowników zmniejszyła się o ponad 100 etatów.

Endress+Hauser łączy siły związane z Internetem Rzeczy

Endress+Hauser pokonuje wyzwania wynikające z cyfryzacji poprzez połączenie kilku obszarów działań. Nowa spółka zależna we Freiburgu w Bryzgowii, w Niemczech, zajmuje się wyłącznie produktami, rozwiązaniami i usługami związanym z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT). Grupa, w roku 2016 zarejestrowała 273 patenty. Własność intelektualna spółki to ponad 7.000 aktualnych patentów. Wydatki na działalność badawczo-rozwojową wzrosły do 7,8 procenta wartości sprzedaży. Endress+Hauser wprowadził na rynek 64 nowe produkty.

Dobry początek nowego roku

Endress+Hauser zakłada jednocyfrowy wzrost wartości sprzedaży netto w bieżącym roku. Spółka chce również poprawić rentowność. Na inwestycje w nowe budynki, linie technologiczne i wyposażenie przeznaczono 161 mln EUR. Firma zamierza utworzyć 150 nowych miejsc pracy na całym świecie. „Wpływ nowych zamówień przekroczył już zakładany plan”, powiedział Matthias Altendorf. Pomimo coraz bardziej niepewnej sytuacji politycznej na świecie Dyrektor Generalny jest przekonany, że Grupa odnotuje stabilny wzrost w 2017 r.

 • Holding Grupy Endress+Hauser w Reinach, w Szwajcarii

  Rok finansowy 2016 r.: Endress+Hauser utrzymuje silną pozycję w trudnych warunkach rynkowych

 • Matthias Altendorf oraz Klaus Endress. ©Endress+Hauser
 • Cyfryzacja otwiera nowe możliwości w dziedzinie automatyzacji procesów. ©Endress+Hauser

  Cyfryzacja otwiera nowe możliwości w dziedzinie automatyzacji procesów. Wiele z urządzeń pomiarowych Endress+Hauser jest przystosowanych do pracy w Przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT).

 • Endress+Hauser przykłada dużą wagę do wydajności energetycznej i ochrony środowiska. ©Endress+Hauser

  Endress+Hauser przykłada dużą wagę do wydajności energetycznej i ochrony środowiska, co widać m.in. na przykładzie zakładu produkcyjnego w Reinach (Szwajcaria), który specjalizuje się w technologiach służących pomiarom przepływu.

 • Endress+Hauser posiada kompleksową ofertę technologii pomiarowych do zastosowania w automatyzacji procesów. ©Endress+Hauser

  Endress+Hauser posiada kompleksową ofertę technik pomiarowych do zastosowania w automatyzacji procesów. Zdjęcie przedstawia proces wytwarzania czujnika temperatury Endress+Hauser w Pessano con Bornago, we Włoszech.

 • Zarząd Grupy Endress+Hauser ©Endress+Hauser
 • Klaus Endress ©Endress+Hauser
 • Matthias Altendorf ©Endress+Hauser
 • Działalność usługowa staje się coraz bardziej istotna dla Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

  Działalność usługowa staje się coraz bardziej istotna dla Endress+Hauser. Zdjęcie przedstawia proces wzorcowania termometru w instalacji klienta z branży biomedycznej.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail