The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Memosens® - inteligentne czujniki pomiarowe pH

Nowa technologia Memosens® pozwala na przechowywanie ważnych informacji kalibracyjnych, diagnostycznych i procesowych bezpośrednio w pamięci inteligentnego czujnika. Jest to rozwiązanie wprowadzające nową jakość w zakresie obsługi systemu pomiarowego. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji niezawodną informację na temat samego czujnika, jego danych fabrycznych, konfiguracji oraz raport z przeprowadzonej ostatnio kalibracji. Zapamiętane zostają również zdarzenia mające wpływ na jego trwałość, w szczególności przekroczenia parametrów procesowych. Dzięki temu pojawia się możliwość prowadzenia obsługi prewencyjnej w niespotykanym dotychczas zakresie.

Korzyści

 • w pełni zgodne z powszechnie uznawanymi standardami: higienicznymi EHEDG i 3A,

 • bezpieczeństwa przeciwwybuchowego ATEX, FM wymogami FDA ,w tym 21CFR11, wymogami SIL2 dla układów zabezpieczeń i są oznaczane znakiem CE.

Najczęściej wykorzystywaną funkcją Memosens® jest przechowywanie bezpośrednio w czujniku pełnych danych kalibracyjnych. Dzięki temu może on być kalibrowany w optymalnych warunkach laboratoryjnych. Skalibrowany czujnik może następnie zostać zastosowany w dowolnym czasie, ponieważ przetwornik pomiarowy, kompatybilny z systemem Memosens®, w pełni automatycznie rozpoznaje konfigurację podłączonego czujnika. Korzyścią tego rozwiązania jest brak konieczności kalibracji w miejscach trudno dostępnych, niesprzyjających warunkach pogodowych i środowiskowych. Pozwala to zredukować czas pracy personelu utrzymania ruchu w strefach zagrożenia wybuchem.

Z całą pewnością, cechy nowych czujników pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji punktu pomiarowego. Zapewnia to możliwość usunięcia sensora z procesu, w celu jego laboratoryjnego sprawdzenia i regeneracji, według właściwych procedur czyszczenia oraz natychmiastowego zastąpienia go innym, gotowym do pracy. Czas życia tak eksploatowanego czujnika ulega znaczącemu wydłużeniu. Wielokrotnie zmniejsza się też czas przestoju procesu technologicznego w przypadku ewentualnej awarii czujnika oraz rutynowych prac obsługowych.

Zainstalowana w czujniku pamięć pozwala także na zastosowanie procedury podpisu elektronicznego. W przypadku zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i biotechnologii umożliwia to przeprowadzenie walidacji punku pomiarowego również tam, gdzie wymagana jest zgodność z przepisami FDA 21CFR11.

Nie bez znaczenia są również jakość i bezpieczeństwo pomiaru gwarantowane dzięki technice Memosens®. Indukcyjna cyfrowa transmisja danych z czujnika do przetwornika pomiarowego poprzez bezkontaktowe złącze elektromagnetyczne zapewnia bardzo wysoką odporność na zakłócenia.

Komunikacja jest dwukierunkowa i poprzez to samo złącze indukcyjne następuje również zasilanie sensora. Bagnetowe, szybkie złącze zapobiega przypadkowym odłączeniom przewodu. Użytkownik otrzymuje rozwiązanie całkowicie odporne na wilgoć, zanieczyszczenia i korozję. Czynniki te dotychczas istotnie ograniczały trwałość i funkcjonalność czujników w przemysłowych pomiarach analitycznych cieczy.

Nowe czujniki w technologii Memosens® mogą być stosowane zarówno w obszarach bezpiecznych, jak również w strefach zagrożonych wybuchem i mogą współpracować z przetwornikami dwu- oraz czteroprzewodowymi.

 • Technologia Memosens Liquiline ©Endress+Hauser

  Przetwornik Liquiline z technologią Memosens ułatwi Twoją pracę

 • Technologia Memosens ©Endress+Hauser

  Technologia Memosens

 • Technologia Memosens ©Endress+Hauser

  Technologia Memosens

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości