Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Konwersja biogazu na energię

Czy wiesz, że obecnie 93% biogazu jest uwalniane do atmosfery?

Znaczenie sektora wytwarzania biogazu stale się zwiększa, ponieważ na całym świecie poszukuje się alternatywnych, czystych źródeł energii. Głównym problemem jest jednak skład chemiczny biogazu. Biogaz zawiera metan (CH4) i ditlenek węgla (CO2), które są uważane za gazy cieplarniane, ale w większości przypadków zawiera również śladowe ilości wody, azotu, tlenu, siarkowodoru i wodoru. Bez odpowiedniego planu przeprowadzania pomiarów i kontroli, utrzymanie opłacalności procesów wytwarzania biogazu i zapewnienie ich zgodności z przepisami jest bardzo trudne.

Plan przeprowadzania pomiarów i kontroli

Stale inwestujemy w badania i rozwój nowych i innowacyjnych metod pomiarowych. Pomiary są naszym głównym obszarem specjalizacji - każdego dnia wykorzystujemy posiadaną wiedzę, aby pomagać klientom w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu założonych celów. Razem z naszymi ekspertami ds. rozwoju, projektujemy nowe i lepsze urządzenia, które spełnią oczekiwania klientów.

Niezawodne technologie do kontroli procesu

  • Pomiar poziomu oparty na zasadzie czasu przelotu (radarowy i ultradźwiękowy) w celu wykrywania piany w fermentorze

  • Wykrywanie wartości granicznej poziomu (poziom pojemności) w celu wykrycia granicznego poziomu w fermentorze

  • Pomiar przepływu cieczy oparty na indukcji elektromagnetycznej na potrzeby wykrywania roztworów w substracie i bilansowania

  • Pomiar przepływu biogazu

  • Pomiar temperatury w procesie rozkładu mikrobiologicznego materii na biogaz w każdym fermentorze

  • Pomiar ciśnienia na potrzeby hydrostatycznych pomiarów poziomu w zbiornikach lub fermentorach

  • Pomiary analityczne w procesie rozkładu mikrobiologicznego biomasy i obornika.

Spełnienie wymogów prawnych

Spełnienie wszystkich wymogów prawnych dotyczących emisji nie jest łatwe. Zakład musi przeprowadzać okresowe oceny działania sprzętu do monitorowania, w tym codzienne testy błędu kalibracji, codzienne testy zakłóceń urządzeń do monitorowania przepływu, a także testy półroczne (lub coroczne). Właściciel lub operator musi opracować i wdrożyć pisemny plan zapewnienia kontroli jakości dla każdego systemu.

Zastosowanie

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online