Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Monitorowanie układu doprowadzania wody chłodzącej i obwodów pomocniczych

Bezpieczne monitorowanie wycieków wody chłodzącej oraz zoptymalizowany proces wytwarzania stali elektrotechnicznej.

Wewnątrz typowego elektrycznego pieca łukowego znajdują się obwody doprowadzania wody chłodzącej do paneli i ścian, zainstalowane w celu kontrolowania temperatury procesu i uniknięcia uszkodzeń termicznych lub zniszczenia urządzeń. Te obwody doprowadzania wody są punktami krytycznymi, ponieważ awaria może spowodować nie tylko zmiany procesu, ale także wpłynąć na sam piec. W niektórych przypadkach bezpieczeństwo personelu również może być zagrożone. Kontrola obwodu chłodzenia wiąże się zarówno z kwestiami operacyjnymi, jak i kwestiami bezpieczeństwa.

Bezpieczny sposób monitorowania głównych obwodów doprowadzania wody chłodzącej

Rozwiązanie do wykrywania nieszczelności spełniające wymogi norm PN-EN 61511 (SIL — poziom nienaruszalności bezpieczeństwa) oraz PN-EN ISO 13849-1.

Więcej informacji o branży metalurgicznej .

Zwiększenie wydajności kosztowej obwodów pomocniczych

Technologie do monitorowania i kontrolowania obwodów pomocniczych zwiększają niezawodność procesów wytwarzania stali elektrotechnicznej i zapewniają oszczędność kosztów produkcji. Oprócz pomiaru zużycia energii elektrycznej, przepływu gazu ziemnego i tlenu oraz poziomu tworzenia się żużla wymagany jest również pomiar innych parametrów.

Preferowane oprzyrządowanie do obwodów pomocniczych

  • Wytrzymałe i ultra-kompaktowe przepływomierze Coriolisa Promass E lub przepływomierze wirowe Prowirl do pomiaru przepływu tlenu

  • Czujnik temperatury TR15 oraz przetwornik ciśnienia Cerabar PMP51

  • Bezpośredni pomiar masowego natężenia przepływu gazów przy użyciu przepływomierza termicznego t-mass 65F w wersji kołnierzowej

  • Wskaźnik przepływu sypkich substancji stałych Solimotion FTR20, który przesyła sygnały o zmianie masowego natężenia przepływu za pośrednictwem wyjścia prądowego 4–20 mA

Korzyści zapewniane przez punkt pomiarowy

  • Jeden kompetentny dostawca odpowiedzialny za sporządzenie wstępnych planów układów pomiarowych, opracowanie projektu wraz z dokumentacją techniczną, dostawę i instalację sprzętu

  • Jeden dostawca odpowiedzialny za zapewnienie wszystkich punktów pomiarowych — temperatury, ciśnienia i przepływu

  • Usługi i narzędzia obejmujące zarządzanie aktywami przez Internet

Nasze realizacje

Narzędzia online