Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Prawidłowe monitorowanie pH dla redukcji korozji

Narzędzia pozwalające na wykrywanie zmian pH i modyfikację dawek amoniaku i wodorotlenku sodu

Para, która trafia do turbiny, musi być całkowicie czystym medium. Częstą praktyką jest utrzymywanie wartości pH wody zasilającej na poziomie zasadowym, ponieważ pomaga to minimalizować korozję układu rur i innych elementów, tym samym zapobiegając nieplanowanym przestojom.

Utrzymywanie pH wody zasilającej na poziomie lekko zasadowym

©Endress+Hauser

Wartość pH jest ważnym parametrem, który należy monitorować, aby uniknąć korozji urządzeń. Wartość ta zależna jest od lokalizacji w obiegu wodno-parowym: w podgrzewaczach wysokoprężnych, w wodzie uzupełniającej, na wylocie kondensatu z pompy. Istnieją dwa tryby modyfikowania pH, w zależności od materiałów obecnych na obiekcie: tryb uniwersalny i zasadowy. Często wartość pH wody zasilającej utrzymuje się na poziomie lekko zasadowym, aby zapobiec korozji.

Sposób kontrolowania wartości pH: Tryb uniwersalny

Dwa różne zakresy pH, zależnie od materiałów obecnych na obiekcie Modyfikacja z użyciem wodorotlenku amonu Ten tryb stosowany jest w przypadku obiektów wykonanych ze stali z domieszką miedzi.Wartości pH między 8.0 a 9.0 w celu ochrony materiałów miedzianych Najniższy poziom korozji dla miedzi: pH <8.8 Poziom korozji wynosi między 3 a 7 µg/l całkowitego żelaza (Fe) rocznie. Konieczny jest pomiar stężenia amoniaku online

Sposób kontrolowania wartości pH: Tryb zasadowy

Modyfikacja za pomocą wodorotlenku sodu i fosforanu sodu stabilizujących wartość pH Ten tryb stosowany jest jedynie w przypadku materiałów ze stali nierdzewnej (brak domieszki miedzi na obiekcie) Wartości pH między 9.0 a 10.0 Najniższy poziom korozji dla stali nierdzewnej: pH >9.1 Poziom korozji między 2 a 5 µg/l całkowitego żelaza (Fe) rocznie. Przewodność kationowa musi wynosić <0.15 µS/cm Konieczny jest pomiar online stężenia jonów sodu, fosforanów, przewodności i przewodności kationowej

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Referencje

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), to spółka zależna Hitachi, Ltd., projektująca i budująca elektrownie zasilane węglem. Zapewnia także kluczowe komponenty konstrukcji takie jak generatory pary, urządzenia inżynierii środowiskowej, turbiny oraz rozpylacze. Łącznie ze spółkami zależnymi w firmie zatrudnionych jest prawie 2 000 (maj, 2013) pracowników.

Narzędzia online