Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Prawidłowe monitorowanie pH dla redukcji korozji

Narzędzia pozwalające na wykrywanie zmian pH i modyfikację dawek amoniaku i wodorotlenku sodu

Para, która trafia do turbiny, musi być całkowicie czystym medium. Częstą praktyką jest utrzymywanie wartości pH wody zasilającej na poziomie zasadowym, ponieważ pomaga to minimalizować korozję układu rur i innych elementów, tym samym zapobiegając nieplanowanym przestojom.

Utrzymywanie pH wody zasilającej na poziomie lekko zasadowym

Wartość pH jest ważnym parametrem, który należy monitorować, aby uniknąć korozji urządzeń. Wartość ta zależna jest od lokalizacji w obiegu wodno-parowym: w podgrzewaczach wysokoprężnych, w wodzie uzupełniającej, na wylocie kondensatu z pompy. Istnieją dwa tryby modyfikowania pH, w zależności od materiałów obecnych na obiekcie: tryb uniwersalny i zasadowy. Często wartość pH wody zasilającej utrzymuje się na poziomie lekko zasadowym, aby zapobiec korozji.

Sposób kontrolowania wartości pH: Tryb uniwersalny

Dwa różne zakresy pH, zależnie od materiałów obecnych na obiekcie Modyfikacja z użyciem wodorotlenku amonu Ten tryb stosowany jest w przypadku obiektów wykonanych ze stali z domieszką miedzi.Wartości pH między 8.0 a 9.0 w celu ochrony materiałów miedzianych Najniższy poziom korozji dla miedzi: pH <8.8 Poziom korozji wynosi między 3 a 7 µg/l całkowitego żelaza (Fe) rocznie. Konieczny jest pomiar stężenia amoniaku online

Sposób kontrolowania wartości pH: Tryb zasadowy

Modyfikacja za pomocą wodorotlenku sodu i fosforanu sodu stabilizujących wartość pH Ten tryb stosowany jest jedynie w przypadku materiałów ze stali nierdzewnej (brak domieszki miedzi na obiekcie) Wartości pH między 9.0 a 10.0 Najniższy poziom korozji dla stali nierdzewnej: pH >9.1 Poziom korozji między 2 a 5 µg/l całkowitego żelaza (Fe) rocznie. Przewodność kationowa musi wynosić <0.15 µS/cm Konieczny jest pomiar online stężenia jonów sodu, fosforanów, przewodności i przewodności kationowej

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Referencje

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), to spółka zależna Hitachi, Ltd., projektująca i budująca elektrownie zasilane węglem. Zapewnia także kluczowe komponenty konstrukcji takie jak generatory pary, urządzenia inżynierii środowiskowej, turbiny oraz rozpylacze. Łącznie ze spółkami zależnymi w firmie zatrudnionych jest prawie 2 000 (maj, 2013) pracowników.

Narzędzia online