Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Mniej skomplikowany proces sterowania napowietrzaniem

Precyzyjne sterowanie procesem oczyszczania biologicznego

W nowoczesnych oczyszczalniach ścieków najważniejszy proces to oczyszczanie biologiczne. Podstawowe wymogi, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, to usunięcie ChZT i związków biogennych. Należy wiedzieć, że proces napowietrzania pochłania około 60% całkowitego zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni. W wielu stacjach już stwierdzono znaczącą, nawet 30 procentową poprawę wartości granicznych tych parametrów na wylocie oczyszczalni i oszczędność zużycia energii, dzięki sterowaniu procesem napowietrzania przez ciągły pomiar zawartości tlenu i związków biogennych.

Typowe rozwiązanie dla ciągłych pomiarów podstawowych parametrów

Optymalizacja procesu biologicznego oczyszczania wymaga zagwarantowania jak najlepszego środowiska dla rozwoju bakterii. Najważniejsze parametry, które określają stężenie bakterii w zbiorniku ścieków, to zawartość tlenu, pH i temperatura oraz zawartość cząstek stałych. Zaawansowany monitoring procesów bakteriologicznych w oparciu o pomiar zawartości tlenu, amoniaku i azotanów umożliwia spełnienie ścisłych wymogów legislacyjnych a jednocześnie optymalizację zużycia energii.

Wielokanałowy przetwornik Liquiline: rozwiązanie umożliwiające uproszczenie wszystkich niezbędnych analiz w punktach pomiarowych procesu napowietrzania. Przetwornik ten umożliwia monitorowanie podobnych lub różnych parametrów w maksymalnie 8 punktach pomiarowych. Proste uruchomienie, kalibracja, konserwacja i otwarte standardy komunikacyjne ułatwiają integrację i obsługę urządzenia..

Ważne dla Ciebie

  • Niższe koszty eksploatacji ze względu na niższe koszty materiałów dodatkowych

  • Optymalizacja wydajności i zużycia energii w procesie

  • Mniej czynności konserwacyjnych i mniejsze zapasy części zamiennych dzięki zastosowaniu spójnej platformy Liquiline

Punkty pomiarowe

Nasze realizacje

Narzędzia online