Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Kontrola parametrów wody wlotowej dostosowana do potrzeb

Nasz asortyment modułowych przyrządów do analizy cieczy obejmuje rozwiązania dla systemów filtracji membranowej

Membrany są wrażliwe na szereg substancji, które mogą znacznie zakłócać proces filtracji wskutek zatkania, odkładania się kamienia lub nawet uszkodzenia membran. Dla uniknięcia krótkich czasów eksploatacji filtrów i oszczędności kosztów, kontrolowanych jest kilka parametrów wody wlotowej.

Niezawodna kontrola membrany

Typowe wymagania dotyczące pomiarów wody wlotowej, to długotrwała niezawodność, niska obsługowość, łatwość kalibracji i nadzór nad dokumentacją czujników. Odpowiednio skonfigurowane panele analityczne, zainstalowane na rurze obejściowej (zalecana metoda montażu) ułatwiają uruchomienie i pracę.

Zalecana aparatura pomiarowa

 • Wielokanałowy przetwornik Liquiline (do 8 kanałów pomiarowych)

 • Elektrody pH, redoks, czujniki chloru, SAC, przewodności i mętności

Cechy i zalety punktu pomiarowego

 • Standaryzacja wszystkich parametrów analitycznych w instalacji

 • Panele dostosowane do konkretnego zadania pomiarowego

 • Wyższa jakość kalibracji i wiarygodność pomiaru cyfrowych czujników Memosens

 • Wyższa jakość dokumentacji kalibracji dzięki programowaniu Memobase

 • Audyt zasobów instalacji do optymalizacji strategii utrzymania ruchu

Parametry

 • pH dla uniknięcia uszkodzenia membrany wskutek działania kwasów

 • Mętność dla uniknięcia zatykania membrany

 • Pozostałości chloru po wstępnej dezynfekcji

 • Absorbancja SAC (RWO) dla uniknięcia zatkania membrany

 • Przewodność dla uniknięcia odkładania się kamienia na membranie

 • Potencjał redoks wskazujący utleniające własności wody

Narzędzia online