Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Sterowanie napowietrzaniem poprzez pomiar stężenia jonów amonowych

Dokładne monitorowanie poprawia efektywność procesu

Nitryfikacja, pierwszy etap usuwania azotu, jest dokładnie monitorowana poprzez pomiar stężenia jonów amonowych. Im wcześniej stwierdzone są zakłócenia procesu, tym operator szybciej może zareagować. Poza tym, do optymalizacji zużycia energii, zaawansowane systemy sterowania napowietrzaniem wykorzystują pomiar zawartości tlenu i jonów amonowych.

Wyższe bezpieczeństwo i efektywność energetyczna instalacji

Do pomiaru jonów amonowych niezbędny jest niezawodny, prosty w obsłudze czujnik o wysokiej powtarzalności, małych wymaganiach konserwacyjnych i niskim zużyciu reagentów. Regulacja zadanej zawartości tlenu jest możliwa w zależności od warunków procesu, sonda jonoselektywna służy do pomiaru kilku parametrów. Ponadto optymalizacja kosztów eksploatacji jest możliwa dzięki redukcji kosztów reagentów.

Zalecana aparatura pomiarowa

  • Przetwornik Liquiline z sondą jonoselektywną CAS40D

  • Alternatywnie: Analizator kolorymetryczny CA80AM z układem przygotowania próbki CAT860

Cechy i zalety punktu pomiarowego

  • sonda ISE: Pomiar in-line, niewielkie wymagania konserwacyjne brak reagentów

  • Sonda ISE: Dostępna wersja dwuparametrowa do pomiarów NH4 i NO3

  • Analizator: Pomiar niezależny od obecności jonów zakłócających; porównywalny do pomiaru w warunkach laboratoryjnych

  • Analizator: Szybka konserwacja dzięki funkcjom automatycznej kalibracji i czyszczenia

Nasze realizacje

Narzędzia online