Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wydajne odwadnianie osadu

Sterowanie procesami pozwala na obniżenie kosztów związanych z odwadnianiem osadu

Odwadnianie to powszechnie stosowany zabieg mający na celu zmniejszenie ilości osadu przed jego utylizacją lub przygotowanie go do dalszych procesów, takich jak osuszanie lub spalanie. Wydajne odwadnianie osadu jest konieczne, aby uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieuzyskania oczekiwanej jakości osadu lub zbyt wysokiego zużycia polimerów do jego kondycjonowania.

Przygotowanie i dozowanie środka do kondycjonowania osadu

Roztwory polimeru do kondycjonowania osadu muszą być przygotowywane na miejscu przez rozcieńczanie. Celem jest takie dostosowanie stężenia polimeru, by uzyskiwać satysfakcjonujące i stabilne wyniki oraz długie cykle odwadniania. Pomiar objętościowego natężenia przepływu środka kondycjonującego i rozcieńczanie wodą to standardowe rozwiązanie umożliwiające zapewnienie właściwego stężenia i kontroli dawki. Zaletą systemu jest łatwa instalacja sprawdzonych, trwałych i wysoce precyzyjnych przepływomierzy magnetycznych z wkładkami odpornymi na działanie substancji chemicznych.

Znaczna poprawa efektów odwadniania

Z uwagi na to, że uzyskiwane stężenie polimeru może być zmienne, nie zawsze zachowywany jest optymalny stosunek wprowadzanego polimeru do zawiesiny w osadzie. Możliwość „zaawansowanej” kontroli daje przepływomierz masowy Coriolisa, który poza pomiarem przepływu oferuje drugi odczyt: gęstości medium. Zmierzona gęstość roztworu polimeru daje możliwość stałego dozowania środka polimerowego do strumienia osadu i przyczynia się do znaczącej poprawy efektów odwadniania.

Zawiesina a pomiar gęstości osadu

Aby wyniki odwadniania były optymalne, konieczna jest również kontrola stężenia osadu w produkcie wejściowym. Często stosowanym standardowym rozwiązaniem jest połączenie pomiaru natężenia przepływu objętościowego (przepływomierza magnetycznego) z czujnikiem optycznym do badania ilości zawiesiny w osadzie. Kombinacja taka jest w większości przypadków wydajna i niezawodna, jednak pomiar optyczny zawiesiny może ograniczać się do bardzo ciemnego osadu. Pomiar gęstości za pomocą przepływomierza Coriolisa to sprawdzona alternatywa gwarantująca stabilne, efektywne odwadnianie osadu.

Kluczowe cechy

  • Nasze urządzenia spełniają nawet najwyższe wymagania klientów związane z odwadnianiem osadu i dozowaniem polimeru. Wspierają optymalizację procesu i wydajne zużycie substancji chemicznych (obniżenie kosztów) i skuteczne odwadnianie

  • Lokalne wsparcie zespołu naszych doświadczonych sprzedawców i serwisantów

Procesy

Zastosowanie

Punkty pomiarowe

  • Zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa

Nasze realizacje

Narzędzia online