Endress+Hauser proponuje użytkownikom kompleksowe rozwiązanie, które realizuje zadania pomiarów
i przeliczania zawartości legalizowanych zbiorników pomiarowych. System ten posiada wszystkie dopuszczenia, wymagane przez polskie prawo i Główny Urząd Miar.

 

Każdy zbiornik, zawierający ciecz podlegającą prawu podatkowemu, wymaga zatwierdzenia typu Głównego Urzędu Miar. Wraz z zainstalowanymi na nim przyrządami jest on jednolitym układem pomiarowym, podlegającym legalizacji. Podstawowe cechy systemu pomiarowego:

  • zastosowane urządzenia pomiarowe nie muszą posiadać zatwierdzenia typu GUM, dopuszczone jest w Polsce stosowanie urządzeń z zatwierdzeniem typu innej instytucji metrologicznej z krajów Unii Europejskiej (np. PTB, NMi)
  • wysoka dokładność pomiaru poziomu (klasa II lub III miernika)
  • korekta pomiaru poziomu od wahań temperatury płaszcza zbiornika i zmian jego geometrii, występujących na skutek nacisku hydrostatycznego słupa cieczy
  • dokładny pomiar gęstości cieczy
  • precyzyjna kalkulacja objętości lub masy, sprowadzonej do warunków odniesienia w automatycznym przeliczniku